12 Comments

  1. मला आता पर्यन्त च्या सर्व प्रश्न पत्रिका हव्या आहेत…

  2. पोलीस पाटील प्रश्न पत्रिका मिळाल्यास खूप खूप सहकार्य होईल कृपया प्रश्न पत्रिका उपलब्ध करून द्या किंवा प्रश्न पत्रिका पुस्तक असेल तर द्या….

  3. मी पोलिस पाटील परीक्षा पहिलादा देत आहे तरी माझी नम्र विनती आहे की मला सर्व प्रश्न पत्रिका मिळाव्यात अशी नम्र विनती करते

  4. आतापर्यंतच्या सर्व प्रश्नपत्रिका मला हव्यात

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *